The Other Group

The Other Group AB bildades 2007 och är ett fastighetsbolag med bostadsutveckling som kärnverksamhet. Visionen är att bygga unika bostäder i attraktiva områden i Stockholmsregionen. I vår värld är varje projekt unikt och vi låter därför varje bostad vara arkitektritad och anpassad till tomten och dess omgivningar. The Other Group förädlar befintliga bostadsområden och fastigheter, såväl som outvecklad mark. Vi har hitintills byggt ett hundratal bostäder, såväl parhus och Attefallshus som flerfamiljshus. The Other Group har en framtida fastighetsportfölj med cirka 200 nya lägenheter, som kommer att uppföras när detaljplanerna har vunnit laga kraft.

Viktigt för oss är att de som köper våra bostäder skall känna att arkitekturen är stilfull såväl exteriört som interiört. Bostäderna skall också ha en praktisk planlösning, hög material standard och inte minst viktigt, härliga uteplatser eller balkonger/terrasser. Det är ett ärofyllt arbete att få möjlighet att förse Stockholmsregionen med nya vackra hus och bostäder, säger Thomas Uhlander som tillsammans med Jonas Amandusson och Kristian Rosendahl grundade företaget.

Thomas Uhlander har studerat ekonomi vid Uppsala universitet och har en civilingenjörsexamen från Chalmers. Thomas har jobbat för Ericsson med olika internationella mobiltelefoniprojekt, såsom t ex Grekland, Italien, Australien. Efter några år som Managementkonsult på ett nystartat IT-bolag, startade han eget 2002 med fastighetsutveckling och internationell handel.

Jonas Amandusson, civilekonom med inriktning på försäljning- och marknadsföring. Jonas har varit kollega med Kristian sen 2001 i olika bolag såsom Goodguy (produktutvecklare av nya tjänster), Kontorslandslaget (Marknadschef) och Koneo (Affärsområdeschef IT). Jonas har också varit projektledare för Smartahus-satsningen inom Fortum. Sedan 2003 driver Jonas ett eget konsultbolag inom management consulting.

Kristian Rosendahl är civilekonom med inriktning på försäljning- och marknadsföring. Kristian har arbetat tio år på Minolta och slutade där som marknads- o försäljningschef. Därefter var Kristian anställd på Goodguy (marknads o säljchef), Kontorslandslaget (VD) och Koneo (Vice VD). 2006 lämnade Kristian Koneo och startade Priceindx AB. Ett IT bolag som inriktar sig på prisjämförelser åt företag.