Gamla Bromstensvägen/ Ankarstocksvägen

Exteriör fyra lghExteriör elva lgh
Exteriör fyra lgh

Vid Gamla Bromstensvägen byggdes 11 radhus inflyttning skedde i maj 2022.